KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dispożizzjoni ta' tagħrif dwar l-ikel lill-konsumaturi