Zadeva C-243/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Bruxelles – Belgija 20. maja 2011 – RVS Levensverzekeringen NV proti Belgijski državi