Cauza C-243/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 20 mai 2011 — RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat