Zaak C-243/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 20 mei 2011 — RVS Levensverzekeringen NV tegen Belgische Staat