Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ostalim prilagodbama rashoda i prihoda (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))