Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 818/2011 tal- 11 ta’ Awwissu 2011 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-haddock fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja