Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE) ***II Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tad- 19 ta’ Mejju 2010 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta’ ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta’ dawn l-azzjonijiet (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))