Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 495/2008 tat- 2 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-istokkafixx fl-ilmijiet tal-KE u Internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja