Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 124/2009 tal- 10 ta' Frar 2009 li jistabbilixxi livelli massimi għall-preżenza ta’ koċċidijostati jew istomonostati fl-ikel li jirriżultaw mit-trażmissjoni inevitabbli ta’ dawn is-sustanzi fil-għalf mhux fil-mira (Test b’relevanza għaż-ŻEE)