Věc T-278/11: Usnesení Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — ClientEarth a další v. Komise ( „Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Implicitní odepření přístupu — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost“ )