Written question P-012553/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Proposta għat-tnaqqis ta’ piżijiet amministrattivi u regolatorji għall-impriżi