Kawża C-237/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat- 3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — il-Belġju) — État belge vs Nathalie De Fruytier ( “Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 13A(1)(d) — Eżenzjonijiet favur attivitajiet ta’ interess ġenerali — Provvista ta’ organi, demm u ħalib umani — Attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani lil sptarijiet u laboratorji, li l-persuna kkonċernata twettaq bħala persuna li taħdem għal rasha — Kunċetti ta’ ‘provvista ta’ oġġetti’ u ta’ ‘provvista ta’ servizzi’ — Kriterji ta’ distinzjoni” )