Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1169/2008 tal- 25 ta' Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1449/2007 rigward id-dati għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni fl-2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji li jirrigwardaw iz-zokkor