Written question E‑8526/10 Jean Lambert (Verts/ALE) lill‑Kummissjoni. It‑tneħħija u d‑demolizzjoni adegwata tal‑asbestos