Avviż dwar talba skont l-Artikolu 30 tad-Direttiva 2004/17/KE: estensjoni tad-data ta' skadenza – Talba minn għand entità kontraenti