KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI AĠENDA ĠDIDA GĦALL-ĦILIET GĦALL-EWROPA Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività$