Written question P‑9212/10 Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE) lill‑Kummissjoni. L‑istabbiliment ta’ livell minimu ta’ dħul fl‑Istati Membri tal‑Unjoni Ewropea