Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Kif il-flessigurtà tista’ tintuża għar-ristrutturar fil-kuntest tal-iżvilupp dinji (opinjoni esploratorja mitluba mill-Presidenza Svediża)