Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 18 ta’ Settembru 2008 dwar deroga temporanja mir-regoli ta’ oriġini stipulati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 biex titqies is-sitwazzjoni speċjali tal-Madagaskar rigward it-tonn ippreservat u l-flettijiet tat-tonn (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 5097) (2008/751/KE)