Linja Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tat- 23 ta’ Ottubru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja u tal-Eurosistema (BĊE/2008/13)