Written question P-004505/11 Cornelia Ernst (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Arranġamenti ta’ ħidma bejn il-Frontex u pajjiżi terzi