Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2014 tal- 5 ta' Novembru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex