Written question E-001895/11 George Lyon (ALDE) lill-Kummissjoni. X’inhu l-istat tas-saħħa tal-istokkijiet tal-ħut?