Direttiva tal-Kummissjoni 2010/34/UE tal- 31 ta’ Mejju 2010 li temenda l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-estensjoni tal-użu tas-sustanza attiva penconazole (Test b’relevanza għaż-ŻEE)