Kawża C-244/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat- 8 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 43 KE u 56 KE — Sistema li tissuġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel l-akkwist ta’ drittijiet ta’ vot li jirrappreżentaw iktar minn 20 % tal-kapital azzjonarju ta’ ċerti “kumpanniji pubbliċi limitati strateġiċi” — Mekkaniżmu ta’ kontroll ta’ ċerti deċiżjonijiet meħuda minn dawn il-kumpanniji)