Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tadotta l-UE fil-Kunsill tal-Ministri ta’ bejn l-Istati tal-AKP u l-UE dwar deċiżjoni li parti mir-riżorsi mhux allokati tal-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) tiġi assenjata mill-ġdid għall-koperazzjoni bejn l-Istati tal-AKP