2012/790/UE: Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal- 14 ta’ Diċembru 2012 għall-finijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE fir-rigward tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lil-laboratorju ta’ referenza tal-UE għall-Ittestjar tar-Residwi bejn l- 1 ta’ Jannar u l- 31 ta’ Diċembru 2012 (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9286)