Sag T-743/16 RENV: Rettens dom af 13. december 2018 — CX mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — disciplinærsanktion — fjernelse fra tjenesten — ret til forsvar — omsorgspligt — artikel 22, stk. 1, i bilag IX til tjenestemandsvedtægten — artikel 41 og artikel 52 i chartret om grundlæggende rettigheder — ansvar — reelt tab — årsagsforbindelse)