Schriftelijke vraag E-2356/10 van Giommaria Uggias (ALDE) en Niccolò Rinaldi (ALDE) aan de Commissie. Huidige situatie programmering structuurfondsen 2007-2013 in de Italiaanse regio Sardinië