Kawża C-289/12 P: Appell ippreżentat fit- 8 ta’ Ġunju 2012 minn Zdeněk Altner mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit- 23 ta’ Marzu 2012 fil-Kawża T-535/11 — Altner vs Il-Kummissjoni