2006/462/KE: Rettifika għad-Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì ta' l- 24 ta’ April 2006 li tneħħi d-dazji doganali fuq l-inbid, xorb spirituż u xorb aromatizzat elenkati fl-Anness II għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 335 M, tat-13 ta' Diċembru 2008 ) PROPCELEX