Zaak T-333/11: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2012 — Wessang/BHIM — Greinwald (star foods) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk star foods — Oudere gemeenschapsbeeld- en woordmerken STAR SNACKS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )