Lieta T-333/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 10. oktobra spriedums — Wessang /ITSB — Greinwald ( “star foods” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “star foods” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “STAR SNACKS” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)