Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1355/2011 tal- 20 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea