Written question E-011878/11 Giovanni La Via (PPE) lill-Kummissjoni. Stat ta' implimentazzjoni tat-Taqsima 2 tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2011: Kapitolu 05 02 — Interventi fis-Swieq Agrikoli