Raport Către Comitetul European Pentru Valori Mobiliare ȘI Parlamentul European privind convergența dintre Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și principiile contabile naționale general acceptate ale țărilor terțe (GAAP) SEC(2010)681 final