Written question E-007776/11 Hermann Winkler (PPE) lill-Kummissjoni. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 61/2011 tal-24 ta’ Jannar 2011 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2568/91 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa