Written question P-000540/11 Francesco De Angelis (S&D) lill-Kunsill. Il-futur tas-sistema satellitari tan-navigazzjoni Galileo