Kommissionens förordning (EU) nr 100/2010 av den 4 februari 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008