Kommissionens forordning (EU) nr. 100/2010 af 4. februar 2010 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008