Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Rrapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE”