Sentenza tal-Qorti Ġenerali (ir-Raba' Awla) tal-15 ta' Diċembru 2011.