Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 33/2012 tal- 10 ta’ Frar 2012 li toħloq Grupp ta’ Ħidma Konġunt li jwettaq monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Kapitolu IIa tal-Protokoll 10 tal-Ftehim taż-ŻEE dwar is-simplifikazzjoni tal-ispezzjonijiet u l-formalitajiet fir-rigward tat-trasport ta’ merkanzija u li jiddefinixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu