Written question E-003397/11 David Martin (S&D) lill-Kummissjoni. Problemi ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru: Alpha Panareti