Written question E-9414/10 Mário David (PPE) lill-Kunsill. Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u Kuba u l-Premju Sakharov 2010