Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 176, 2011. gada 5. jūlijs