Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IT-TIELET PARTI - POLITIKA UAZZJONIJIET INTERNI TA' L-UNJONI#TITOLU IV - MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI, SERVIZZI U KAPITAL#Kapitolu 2 - Id-dritt ta' stabbiliment#Artikolu 55#(ex Artikolu 294 TKE)