Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Mejju 2012.