Written question E-4831/10 Sonia Alfano (ALDE) lill-Kummissjoni. L-impjant ta’ rigassifikazzjoni ta’ Porto Empedocle – allegazzjonijiet dwar ksur tad-dispożizzjonijiet Ewropej li jirrigwardaw il-projbizzjoni ta’ għajnuniet statali lill-impriżi