Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1277/2009 tat- 22 ta’ Diċembru 2009 li jiffissa l-prezzijiet tal-Komunità ta’ rtirar u bejgħ għall-prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2010